CureZone.com
   Home > Article Index > Addison's Disease > Diet

• Go Back

Reprinted from:
http://www.dinkost.no/

Transfett og Endetarmskreft

Trans-fatty acids and colon cancer.

Transfett og endetarmskreft


Slattery ML, Benson J, Ma K-N, Schaffer D og Potter JD: Trans-fatty acids and colon cancer. Nutrition and Cancer 2001, 39(2):170-175.

Det ser ut til å være en sammenheng mellom forekomst av kreft I endetarmen og inntak av transfett. Det viser en ny undersøkelse publisert i tidsskriftet Nutrition and Cancer.

Få studier har hittil studert hvorvidt transfett er kreftfremkallende, selv om det lenge har vært antatt en slik sammenheng.

I den foreliggende studien ble kosten til 1993 kreftpasienter sammenliknet med kosten til 2410 friske personer i USA. Kostinformasjonen ble samlet inn ved hjelp av kosthistoriske spørreskjemaer, som fanger opp tidligere kosthold.

Etter at dataene var justert for kroppsstørrelse, alder ved diagnose og andre faktorer, fant forskerne en svak sammenheng mellom inntak av transfett og forekomst av endetarmskreft for kvinner, men ikke for menn. Det var en sterkere sammenheng mellom kreft og inntak av transfett hos de som var 67 år eller mer, og også for de som ikke regelmessig brukte aspirin.

Forskerne mener at studien har store konsekvenser for ernæringsrådgivning for befolkningen generelt. Man bør unngå å spise delvis herdet fett.

GHA/19.12.01


Les mer om Transfettsyrer:

Transfettsyrer


Transfettsyrer er umettede fettsyrer som har en spesiell form. Dette skyldes plasseringen av hydrogenatomene i forhold til dobbeltbindingen i kjeden. I transfettsyrer er hydrogenatomene plassert på hver sin side av karbonskjeden, i stedet for på samme side som i cis-fettsyrer.

Transfettsyrer øker LDL-kolesterolnivået i blodet og er derfor ikke ansett som særlig gunstige fettsyrer.

Transfettsyrer dannes naturlig i vommen hos drøvtyggere - derfor inneholder melkefett en del transfettsyrer. Disse fettsyrene dannes også under herding av umettet fett som for eksempel i margarinindustrien. Margarin har vært den største kilden til transfettsyrer i norsk kosthold, men nå fremstilles margarin på en måte hvor man unngår transfettet. Derfor er melkefett og kjøttprodukter hovedkilden.

Reprinted from:
http://www.dinkost.no/

Related
News
Liver Flush - Quackery or Valuable Remedy  Apr 18 2003
Robert C. Atkins, M.D. Dies at 72  Apr 18 2003
Why You Don’t Want to Drink Pasteurized Milk  Mar 30 2003
Fish Farms Become Feedlots of the Sea  Dec 28 2002
The Truth about Osteoporosis  Aug 30 2002
MAGNESIUM DEFICIENCY & SUDDEN DEATH  Aug 30 2002
Scientists shocked at GM gene transfer  Aug 28 2002
Vitamin A -- A Vital Nutrient  Aug 12 2002
Vegetarian Diet In Pregnancy Linked To Birth Defect  Aug 12 2002
Vitamin E for Your Brain  Aug 09 2002
Can GM food make your body immune to ANTIBIOTICS ?  Jul 20 2002
How You Can Avoid Having a Premature Baby  Jun 26 2002
Fish Oil Reduces Breast Cancer  Jun 08 2002
Taming the Beast; My Progress - Multiple Sclerosis  May 30 2002
Beating Multiple Sclerosis  May 29 2002
My Fight Against Multiple Sclerosis  May 29 2002
Some pain killers may delay bone healing  May 28 2002
Experiments Strengthen Link Between Fish Oil, Mental Problems  May 21 2002
Raw Eating - A book by A.T. Hovannessian (Aterhov)  May 21 2002
Caffeine, even in small doses, may hurt arteries  May 18 2002
Want a Healthy Heart? Drink Water  May 16 2002
Avoiding Wheat and Gluten May Reverse Liver Failure and Hepatitis  May 08 2002
Fish Oil Helps Prevent Diabetes  May 08 2002
Study: Folk remedy used in India cuts cholesterol  May 03 2002
Black Raspberries Thwart Colon Cancer  May 03 2002
Excitotoxins - MSG and Aspartame  May 03 2002
UK Parents Say NO To Fluoride In School Milk  May 02 2002
Vegetarians Face Child Abuse Charge  Apr 30 2002
Minnesota - the first US State to offer Freedom of Choice  Apr 30 2002
Patients Turn to Nutrition to Help in War on Cancer  Apr 30 2002
Hudfletter forskerne som slo kreftalarm  Apr 27 2002
Diet, Aging, and Muscle by Joe Friel  Apr 26 2002
Akrylamid-listen  Apr 26 2002
Kreftalarm etter giftfunn i mat  Apr 26 2002
Cooked tomatoes 'better for you than raw'  Apr 26 2002
'Programmed Obesity' Handed Down To Next Generation  Apr 26 2002
Dr. Atkins suffered cardiac arrest  Apr 25 2002
Cut Bowel Cancer Risk by Eating Less, Better: Study  Apr 25 2002
UPDATE 3-Crisps, french fries, bread may cause cancer-study  Apr 25 2002
Swedish Study of Food and Cancer Rings Alarm Bells  Apr 24 2002
Virgin Olive Oil May Reduce Cholesterol Damage  Apr 24 2002
Beans and Peas Can Cut Heart Disease Risk  Dec 15 2001

Back To Top
 
Google Advertisement 
Google Advertisement 
Google Advertisement 
Google Advertisement


 

Donate to CureZone

0.1406 sec
IP 18.207.157.152