alivia98 Blog
by alivia98

VinFast chính thức lăn bánh chạy thử   50 d  
Vừa qua là chiếc ô tô đầu tiên của VinFast chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất và đă bắt đầu chạy thử nghiệm trong khuôn viên của Tổ hợp nhà máy VinFast tại Cát Hải, thành phố Hải Pḥng vào ngày 6.3.
 
VinFast chính thức lăn bánh chạy thử: Tính hiệu đáng mừng cho quá trình tăng tốc Vừa qua là chiếc ô tô đầu tiên của VinFast chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất và đã bắt đầu chạy thử nghiệm trong khuôn viên của Tổ hợp nhà máy VinFast tại Cát Hải, th ...   read more 
Chia sẻ từ lănh đạo nước sự phát triển thần tốc của VinFast   50 d  
Không chỉ trong nước mà ngay cả đội ngũ lănh đạo nước ngoài của hăng xe VinFast cũng hết sức bất ngờ với những ǵ mà Vinfast đặt ra khi xây dựng nhà máy và sản xuất ôtô thương mại.
 
Chia sẻ từ lănh đạo nước ngoài về hành tŕnh phát triển thần tốc của VinFast Không chỉ trong nước mà ngay cả đội ngũ lănh đạo nước ngoài của hăng xe VinFast cũng hết sức bất ngờ với những ǵ mà Vinfast đặt ra khi xây dựng nhà máy và sản xuất ôtô thương mại. Vào ngày 14/6/2019, hăng xe VinFast chính thức khánh thành nhà máy sản xuất ôtô có quy ...   read more 
 

Add Blog To Your Favorites!

alivia98 Blog. Đại lư ô tô tại Việt Nam more...

Last Activity: 50 d ago
2 Messages   Last message 50 d ago
0 Comments   Last comment 50 d ago

viewed 159 times
Created: 50 d   May 18 2022

Similar Blogs (10 of 185):
How to Enable Silen…  by conet1  42 h
Essential Reasons W…  by NoahCarr123  45 h
Development  by DerekLewis  55 h
Hookup apps for all…  by andiloshi5623  66 h
localtravelidea  by localtravelidea  5 d
Outsourcing  by janebush08  6 d
prposting  by Kirik  9 d
Hirsch George 1  by GerryMonk  10 d
Local Singles Blog  by hookuplocals  13 d
Slot Pulsa Savayasl…  by jujusianaksoleh  14 d
All Blogs (1,019)


CureZone Newsletter is distributed in partnership with https://www.netatlantic.com


Contact Us - Advertise - Stats

Copyright 1999 - 2022  curezone.com

0.547 sec, (1)